You are currently viewing <strong>Wymagania na maturę z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy</strong>

Wymagania na maturę z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy

Od 2023 roku matura pisemna z języka polskiego zyskuje trochę inną formę niż dotychczas. Pod wieloma względami zadania z tej części egzaminu dojrzałości są podobne do zadań z ubiegłych lat, jednak wprowadzono także pewne zmiany. Aby więc pomóc Wam jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się egzaminu, w poniższym tekście zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące matury pisemnej z języka polskiego według innej formuły.

Na egzaminie pisemnym z języka polskiego 2023 otrzymasz dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy z nich zawiera różnego rodzaju zadania, związane z czytaniem ze zrozumieniem oraz wiedzą o języku. Drugi to wypracowanie. Czas na rozwiązanie obu arkuszy to 240 minut.

Pierwszy arkusz maturalny składa się z dwóch części: część 1 – język polski w użyciu; część 2  – tekst historycznoliteracki.

W tek części znajdują się dwa teksty o charakterze popularnonaukowym i publicystycznym. Towarzyszą im zadania, które sprawdzą twoją umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy tekstu, wyciągania wniosków szczegółowych i ogólnych. Pojawią się zadania zamknięte oraz otwarte. 

Mogą też pojawić się grafiki, rysunku, plakaty itd.

Będziesz musiał tez wykazać się umiejętnościami tworzenia krótkich wypowiedzi na tematy związane z tekstem w arkuszu –  w tym przypadku oceniania będzie stylistyka i bogactwo językowe.

Formą, która na pewno się pojawi, będzie notatka syntetyzująca.

Notatka syntetyzująca to rodzaj notatki, która przedstawia w zwięzły sposób istotne informacje z tekstu i podaje wnioski dotyczące podobieństw i różnic między nimi. Minimalna ilość słów notatki to 60, maksymalna – 90.

Za część 1 możesz uzyskać 10 pkt, za drugą 15 pkt, za rozprawkę 35 pkt.