Egzamin maturalny

Kurs z angielskiego dla maturzystów!

Podczas zajęć omawiamy wszystkie zagadnienia egzaminacyjne.
Zajęcia służyć mają zdobyciu nowej wiedzy oraz utrwaleniu już nabytej. Metody nauczania, tempo pracy i charakterystykę zajęć dostosowujemy indywidualnie do potrzeb ucznia.
Nasi nauczyciele to połączenie uśmiechu, pozytywnej energii, wiedzy i profesjonalizmu. Możecie na nich liczyć, ponieważ zawsze wspierają i motywują swoich uczniów do podjęcia jeszcze większych wyzwań.

Kurs ma na celu opracowanie materiału oraz umiejętności wymaganych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tj. 

Rozumienie tekstów pisanych

Rozumienie tekstów słuchanych

Pisanie

Reagowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie?
Zostaw nam swój kontakt

    Nasze autorskie podręczniki

    EGZAMIN MATURALNY