You are currently viewing <strong>Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2023</strong>

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Z czym kojarzą się nam egzaminy? Z ostrym wyrzutem kortyzolu, na skutek którego czujemy się zestresowani i boimy się. Strach jest zwyczajną i prawidłową reakcją organizmu na sytuacje trudne, jednakże nie jest naszym sprzymierzeńcem podczas egzaminów, prawda?

A co jeżeli istnieje sposób, by pokonać strach?

Jednym ze nich jest zapoznanie się z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi w 2023, które znacznie ułatwią przygotowanie się do nadchodzących testów.  W tym artykule opowiem wam o tym, jakie są wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku.

W arkuszach egzaminacyjnych z języka angielskiego w tym roku, uczeń może spodziewać się od 45 do 55 zadań. Będą to zadania zamknięte, otwarte lub zadania z luką. Na samym końcu arkusza znajdzie się również wypowiedź pisemna.

By bezstresowo podejść do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego, musicie: Rozumieć tekst mówiony; Znać funkcje językowe; Rozumieć teksty pisane; Znać środki językowe

Umieć napisać e-mail, wpis na bloga, zaproszenie, ogłoszenie lub notatkę; Znać konstrukcje porównawcze; Znać zasady użycia słów: „such” i „so”, „enough” i „too”; Znać konstrukcje gerundialne (z „-ing”) i bezokolicznikowe (z „to”); Wiedzieć czym jest dopełniać saksoński, czyli „apostrof s”; Znać przymiotniki z końcówkami „ed” i „ing”; Znać różnice między takimi słowami, jak: „bored” a „boring”.

JAKIE TEMATY?

człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Podczas zadań dotyczących rozumienia ze słuchu: nagrania należy odsłuchać do końca. Nie warto udzielać pochopnie odpowiedzi po pierwszym usłyszanym słowie. Posłuchaj, przeanalizuj kontekst wypowiedzi, zastanów się i odpowiedz. Jest większa szansa na to, że odpowiecie poprawnie. Powodzenia 😊