E-commerce English

Kurs branżowy E-commerce English

Kurs e-commerce dedykowany jest dla wszystkich, niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu, które planują bądź zajmują się tą dziedziną handlu. Zajęcia rozwijają umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.

E-commerce English

Skupiają się słownictwie związanym z handlem elektronicznym, negocjacjami, umiejętnością rozmowy, oraz umiejętnościami miękkimi. 

Specjalistyczne słownictwo, nie tylko znacznie ułatwi pracę i komunikację z klientami, ale będzie również stanowić świadectwo profesjonalizmu dla klientów i współpracowników.