Język polski

Zapraszamy na zajęcia z języka polskiego

Nasi nauczyciele to połączenie uśmiechu, pozytywnej energii, wiedzy i profesjonalizmu. Możecie na nich liczyć, ponieważ zawsze wspierają i motywują swoich uczniów do podjęcia jeszcze większych wyzwań.

Podczas przygotowań do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego rozwijamy wszystkie wymagane umiejętności przez Centralną Komisję Egzaminacyjną m.in. czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Metody nauczania, tempo pracy i charakterystykę zajęć dostosowujemy indywidualnie do potrzeb ucznia. Oferujemy przygotowanie maturalne zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Oferujemy:

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Pomoc w codziennej nauce

Nasze autorskie podręczniki

KLASY 4-8

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN MATURALNY