Chemia

Zapraszamy na indywidualne zajęcia z chemii

Nasi nauczyciele to połączenie uśmiechu, pozytywnej energii, wiedzy i profesjonalizmu. Możecie na nich liczyć, ponieważ zawsze wspierają i motywują swoich uczniów do podjęcia jeszcze większych wyzwań.

Przygotowania do egzaminów obejmują opracowanie wszystkich zagadnień i aspektów programu nauczania wymaganych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto pomagamy w codziennej nauce, przygotowaniu do sprawdzianów, prac domowych i nadrobieniu zaległości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Metody nauczania, tempo pracy i charakterystykę zajęć dostosowujemy zawsze indywidualnie do potrzeb naszych uczniów.

Oferujemy:

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Nasze autorskie podręczniki

KLASY 7-8

EGZAMIN MATURALNY