You are currently viewing <strong>Wymagania na maturę z języka angielskiego 2023 – poziom rozszerzony</strong>

Wymagania na maturę z języka angielskiego 2023 – poziom rozszerzony

W 2023 roku jest obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzaminy rozszerzone nie mają jednak progu zaliczenia. Część pisemna matury z języka angielskiego 2023 na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i składa się z zadań na rozumienie ze słuchu (liczba zadań: 3–4, czas: około 25 minut), zadań na rozumienie tekstów pisanych: (liczba zadań 3–4), zadań na znajomość środków językowych (liczba zadań: 2–3) oraz z jednej wypowiedzi pisemnej (liczba słów do napisania: 200–250).