You are currently viewing JAK CZYTAĆ LEKTURY SZKOLNE?

JAK CZYTAĆ LEKTURY SZKOLNE?

Naszym odgórnie narzuconym obowiązkiem szkolnym jest czytanie lektur. Zazwyczaj poddajemy się i czytamy krótkie streszczenia, bo nie wiemy jak zapamiętać wszystko to co najważniejsze. Wiedząc co mamy zapamiętać ułatwi nam później omówienie danego utworu lub napisanie późniejszego sprawdzianu z treści lektury. Również spisane wszystkich najważniejszych wiadomości z lektury pozwoli na przygotowania do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego. Poniżej w 6 punktach przedstawiłam Ci co musisz opisać w swoich notatkach, aby zawarła się w nich kompletna wiedza na temat danej lektury.

1. Autobiografia Autora

Zapoznaj się z autorem i jego autobiografią, ponieważ w wielu dziełach ma ona znaczny wpływ na jego treść

2. Geneza i gatunek utworu

Określ do jakiego gatunku literackiego i jaką genezę ma dany utwór literacki

3. Streszczenie każdego rozdziału

Dzięki streszczaniu każdego rozdziału po kolei kończąc lekturę nie zapomnisz co siedziało na początku, ponieważ masz wszystko spisane w jednym miejscu.

4. Plan wydarzeń

Rób krótki plan wydarzeń w kolejności chronologicznej, wykorzystaj do tego celu zrobione już streszczenia rozdziałów, które ułatwią Ci pracę.

5. Czas i miejsce akcji

Określ czas i miejsce akcji, w których rozgrywa się fabuła lektury.6. Problematyka Na koniec każdej lektury określ jaką miała problematykę czyli to, jakie problemy porusza, należy to zrobić, aby nadać cały sens temu utworowi. Jest to swoista kwintesencja tego co wynika i jakie miała przesłanie ta lektura.