You are currently viewing <strong>Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023</strong>

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023

O Matematyko! Królowo Nauk, jakże trudno cię zdać. Ułamki, mnożenia, całki i delty, geometria, pola, obwody i inne. Mimo wieloletniego kursu matematycznego, wielu lekcji dodatkowych i zarwanych nocy w otoczeniu zeszytów i książek, wciąż czujesz się mało przygotowany? Mamy na to sposób! Zapoznaj się z wymaganiami na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023 i pokonaj lęk przed nie zdaniem.

W 2023 roku uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki powinien opanować materiał dotyczący:

Liczb naturalnych w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działań na liczbach naturalnych, działań na liczbach całkowitych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczeń praktycznych, potęg o podstawach wymiernych, pierwiastków, tworzenia wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi, przekształcania wyrażeń algebraicznych i działania na sumach, obliczeń procentowych, równań z jedną niewiadomą, proporcjonalności prostej, prostych i odcinków, kątów, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, wielokątów, osi liczbowej i układu współrzędnych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, wprowadzania do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa, odczytywania danych i elementów statystyki opisowej oraz zadań tekstowych.

W arkuszu znajdziesz zadania, które dotyczyć będą powyższych zagadnień. Nie będzie to tylko test, więc przygotuj się z obliczeń praktycznych.

Powodzenia!