You are currently viewing <strong>Wymagania na maturę z matematyki 2023 – poziom rozszerzony</strong>

Wymagania na maturę z matematyki 2023 – poziom rozszerzony

Zadania na maturze z matematyki 2023 na poziomie rozszerzonym będą wyłącznie otwarte. Zadania otwarte charakteryzują się tym, iż zdający musi samodzielnie sformułować odpowiedź. Na egzaminie z matematyki 2023 pojawią się dwa typy zadań otwartych: zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające zapisania przeprowadzonego rozwiązania zwykle w kilku zdaniach oraz zadania pogłębionej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizację, analizę i weryfikację.

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły: liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, układów równań, funkcji, ciągów, trygonometrii, optymalizacji, rachunku różniczkowego, planimetrii, geometrii, stereometrii, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Uczeń zdający matematykę na poziomie rozszerzonym musi całkowicie opanować umiejętność przeprowadzenia dowodu matematycznego.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym 2023 trwać będzie 180 minut. W arkuszu znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych. Łącznie maturzysta może uzyskać 50 pkt.