You are currently viewing <strong>Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023</strong>

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

23 maja 2023 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Rozpocznie on trzydniowy cykl, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie ośmiu lat edukacji. Co zrobić, by przejść przez ten egzamin bez szwanku? Przygotuj się z materiału i przeczytaj wymagania, które ułatwią Ci opanować cały potrzebny materiał.

Czego się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku?

Egzamin będzie trwał 120 minut. W arkuszu znajdą się zadania do tekstu ze zrozumieniem, który dotyczyć będzie którejś z obowiązkowych lektur a także praca pisemna –  opowiadanie lub rozprawka.

Lista lektur w zadaniach na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku:

Charles Dickens – Opowieść wigilijna;  Aleksander Fredro – Zemsta; Jan Kochanowski – wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;  Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec,  Adam Mickiewicz – Reduta Ordona; Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika; Adam Mickiewicz – Świtezianka; Adam Mickiewicz – Dziady cz. II;  Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz (całość); Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę, Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Latarnik; Juliusz Słowacki – Balladyna i wiersze wybranych poetów.