You are currently viewing Matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego

Jesteś przyszłorocznym maturzystom i nie wiesz jak będzie wyglądał egzamin ustny z języka angielskiego? Świetnie trafiłeś/aś, bo poniżej wyjaśnię Ci jak on będzie przebiegał.

Podczas egzaminu będziesz losował zestaw zadań egzaminacyjnych, o nieznanej Ci wcześniej treści. Po wylosowaniu zadań, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmiesz udział w rozmowie wstępnej z egzaminatorem, a potem przystąpisz do części oficjalnej. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Informacja dodatkowa: nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań:
Zadanie 1. Polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której wraz z egzaminatorem odgrywacie wskazane w poleceniu role.
W zadaniu 2. Musisz opisać ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiedzieć na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
Zadanie 3. Jest to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Zasady oceniania::
1. Sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
2. Zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego
3. Poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
4. Wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego
5. Płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.
Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej