TELC

Certyfikat TELC

TELC to egzamin składający się z części ustnej (ok. 15 minut) i pisemnej (ok. 150 minut), opierający się na praktycznej znajomości języka angielskiego.

Egzamin TELC można zdawać na poziomach od A1 do C2. Na wszystkich z nich oceniane są umiejętności praktyczne języka angielskiego tj. czytanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstów słuchanych oraz mówienie.

TELC

Do uzyskania certyfikatu TELC zachęcamy każdego, ponieważ jego posiadanie stanowi formalne potwierdzenie umiejętności językowych, co zdecydowanie jest zaletą na rynku pracy polskim i zagranicznym.

Dodatkowo, uzyskanie certyfikatu TELC na minimalnym poziomie B2 zwalnia z lektoratu i egzaminów językowych na studiach pierwszego stopnia oraz uprawnia do pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach unijnych.