Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zajęcia prowadzimy 7 dni w tygodniu od 7:00 do 23:00. Godziny i dni tygodnia ustalane są bezpośrednio z nauczycielami prowadzącymi oprócz pierwszej lekcji, którą ustala sekretariat.

Ceny różnią się w zależności od przedmiotu oraz rodzaju kursu. Wszystkie informacje dotyczące cen za dany kurs uzyskasz po kontakcie z naszym sekretariatem. Ceny parkietów znajdziesz w zakładce pakiety.

Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele z pasją, którzy chętnie dzielą się swoją widzą Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce NASI NAUCZYCIELE.

Należy odpowiedzi na pytanie, w jakim celu chcemy zdać egzamin. Jeśli nie wiesz lub nie masz pewności, który certyfikat wybrać chętnie Ci pomożemy. Napisz lub zadzwoń.

Każdy uczestnik kursu, na własną prośbę, otrzymuje od nas certyfikat potwierdzający ukończenie lub uczestnictwo w danym kursie. Rodzaj certyfikatu uzależniony jest oczywiście od frekwencji i tzw. “zaliczenia semestru”. Forma zaliczenia uzależniona jest od prowadzącego, który przygotowuje test końcowy, bądź opiera się poszczególnych testach cząstkowych.

Tak, mamy w ofercie opcję płatności ratalnej.

Zajęcia można odwołać lub przełożyć na 24h przed ustalona godziną rozpoczęcia się lekcji. W tym celu należy powiadomić bezpośrednio nauczyciela lub szkołę.

Sytuacje losowe to zdarzenia, które uniemożliwiają wzięcie udziału w zaplanowanej lekcji. Są to: brak Internetu, awaria sprzętu, przez który kursant łączy się z nauczycielem, nagła choroba, wypadek komunikacyjny, kradzież, pożar, śmierć lub nagła choroba członka najbliższej rodziny. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji kursant nie płaci za odwołaną lekcję nawet gdy odwoła ją później niż 24h przed jej rozpoczęciem.

Tak, po uzgodnieniu szczegółów ze swoim nauczycielem prowadzącym możesz zawiesić swój kurs.

Nauczyciele w naszej szkole prowadzą zajęcia na dowolnej platformie w zależności od preferencji kursanta. Konkretną platformę nauczyciele ustalają zawsze indywidualnie przed rozpoczęciem kursu.